Säkra vanor

Click "Enter" to submit the form.

BBS – VÄGEN TILL SÄKRA VANOR PÅ JOBBET.

Vi gör inte alltid som vi borde på jobbet när det gäller säkerheten. Det kan bero på arbetsplatskultur, gammal vana eller att vi vill spara några minuter genom att ta en genväg.
Det kan få ödesdigra konsekvenser; i Sverige sker mer än 30 000 arbetsplatsolyckor varje år och ett antal av dem har dödlig utgång. Vad kan vi göra åt problemet? Den vanligaste metoden bygger på ökad kontroll. Det gör att arbetstagare ofta låter bli att rapportera misstag av rädsla för merarbete eller repressalier. Ett modernare och mer effektivt sätt att jobba med arbetsplatssäkerhet är Behavior-Based Safety (BBS) som bygger på forskning med beteendeanalytisk grund.