Säkra vanor

Click "Enter" to submit the form.

Modernt säkerhetsarbete – hur?

En modern syn på arbetsplatssäkerhet handlar om att ta tillvara på och jobba med människors motivation till att arbeta på ett säkert sätt. För då gör dina medarbetare det, även när ingen ser på, vilket ofta inte är fallet när du genom hård styrning och/eller övervakning försöker tvinga folk till att arbeta säkert. Hur gör du då för att få medarbetare att bli mer säkerhetsmedvetna på arbetsplatsen?

Säkra Vanor®

Vi har döpt vår metodik till Säkra Vanor®.

Den går ut på att få människor att göra säkra beteenden till vanor, så att de blir mer eller mindre automatiserade. Vad är då ett beteende? Det är vad du gör och säger och vad andra kan se dig göra och/eller höra dig säga.

Beteenden är i detta sammanhang de beteenden som är möjliga för andra att uppfatta på arbetsplatsen. I forskningssammanhang kallas dessa för overta (öppna) beteenden. Koverta beteenden är motsatsen. Det vill säga beteenden som exempelvis tankar; dessa beteenden lämnar vi därhän i Säkra Vanor, liksom personliga egenskaper.

Med andra ord alla tänkbara beskrivningar som grupperar människor i två grupper – de som har, respektive saknar, en egenskap. Exempel på egenskaper är smart, säkerhetsbenägen eller risktagande.

Utgångspunkt i lokala förhållanden

I Säkra Vanor-metodiken utgår vi från varje arbetstagares eller arbetsgrupps lokala förhållanden och använder oss av personalens egna erfarenheter. Och alltid med utgångspunkt i det befintliga säkerhetsarbete som många gånger kan vara både välutvecklat och etablerat på en arbetsplats. På så sätt tar vi tillvara på den potential som finns i att få många fler eller rentav alla medarbetare mycket mer engagerade i säkerhetsfrågor och säkerhetsarbetet.

Vetenskaplig grund

Säkra Vanor har sin grund i etablerad akademisk forskning om beteende; den så kallade tillämpade beteendeanalysen, som kommer ur den naturvetenskapliga forskningen. Tillämpad beteendeanalys används inom en mängd olika områden, som exempelvis säkerhetsarbete i organisationer.

Vi håller oss ständigt à jour med vad som händer inom beteendeanalysen och angränsande områden. Och vi använder en mängd olika vetenskapliga metoder för att undersöka och analysera förhållanden på en arbetsplats och därmed hjälpa våra uppdragsgivare.

PEOPLESKILLS KUNDER

Det är än så länge relativt få svenska företag som implementerat BBS.
Majoriteten av dem har fått hjälp av PeopleSkills. Bland annat:

VÅRA KONSULTER

Kontakt:
Ulf Dennholt,
BBS-specialist
070-024 05 90
Kontakt:

Anders Wiberg,
BBS-specialist

076-877 15 50
Kontakt:

Laura Talme,
BBS-specialist

076-314 44 10