Säkra vanor

Click "Enter" to submit the form.

Vi erbjuder full implementation av Säkra Vanor.

  • Säkerhetskulturgenomlysning
  • Design- och anpassningsarbete
  • Train the Trainer – utbildning av interna utbildare
  • Utbildning av chefer och medarbetare
  • Utrullning och uppföljande coachning och påfyllnad

Mätning och uppföljning

Mätning och uppföljning är A och O i alla typer av förändringsinsatser. Därför har vi utvecklat en unik Säkra Vanor-app, som stödjer, mäter och följer upp beteendeförändringar och den positiva utvecklingen av säkerhetsarbetet.

Målgruppen för säkra vanor

Säkra Vanor passar för alla former av och storlekar på företag. Från de med tusentals anställda till mindre företag och egenföretagare med bara ett fåtal anställda. Vi anpassar alltid metodiken för att ge våra uppdragsgivare så mycket effekt som möjligt utifrån tillgängliga förutsättningar och resurser.