Säkra vanor

Click "Enter" to submit the form.

VAD ÄR BBS?

Behavior-Based Safety

Behavior-Based Safety, beteendebaserad säkerhet eller BBS, har sitt ursprung i den tillämpade beteendeanalysen och har praktiserats inom industrin sedan 1960-talet, och är under ständig utveckling. Forskning visar att BBS, med dess beteende- och motivationsfokus, har stor effekt på arbetsplatssäkerhet.

Det har inte minst vi själva upplevt i våra många uppdrag. Två andra trevliga effekter av BBS är att både lönsamheten och trivseln ökar. Säkra Vanor, som vi är testat, utvecklat och tillämpat under många år bygger på just Behavior-Based Safety.

BBS är ett system för högre arbetsplatssäkerhet. BBS bygger på att alla medarbetare engageras i säkerhetsarbetet. Målet är att öka antalet säkra beteenden, snarare än att bara undvika riskfyllda beteenden. I BBS arbetar man frontlinjebaserat och utgår från personerna ”på golvet”. Det är de som bäst vet var riskerna finns i arbetet. Arbetstagarnas huvuduppgift blir att hjälpa varandra etablera nya säkra beteenden. Det sker främst genom att de observerar varandras beteenden för att med gemensamma krafter öka mängden säkra beteenden.

 

Målet är att göra de beteenden man valt att arbeta med till säkra vanor och att etablera dessa säkra vanor i förebyggande syfte, innan olyckan är framme.
I förlängningen skapar det ett öppet arbetsklimat där incidenter är något man vågar och gärna vill prata om och ser som tillfällen att lära.
Avgörande för att implementera BBS framgångsrikt är att ledarna ser på sin roll som en supportfunktion i arbetet med att etablera säkra vanor. Detta genom att ta bort hinder för säkert arbete och stödja och uppmuntra den process som arbetstagarna själva driver.

PEOPLESKILLS OCH BBS

PeopleSkills har längst erfarenhet i Sverige av att hjälpa företag jobba proaktivt med säkerhet genom BBS. I ett samarbete med oss blir våra kunder engagerade i de dagliga aktiviteterna på arbetsplatsen med syfte att uppmuntra till en säker arbetsmiljö.
I vår metod Säkra Vanor arbetar hela organisationen aktivt med problemlösning som rör säkerheten och det blir en del av de dagliga rutinerna. Målet är en arbetsplatskultur där säkra vanor blir norm. Det brukar gå ganska fort.

HUR EFFEKTIVT ÄR BBS?

Om det implementeras ordentligt så är BBS ytterst effektivt. I en studie av 73 företag var den genomsnittliga skadereduceringen 26 procent redan efter 12 månader och efter 60 månader hade antalet skador minskat med hela 75 procent.

2016 påbörjade PeopleSkills ett BBS-samarbete med statligt ägda logistikföretaget Green Cargo, som har 2000 anställda och omsätter 4,3 miljarder kronor. Fram till dags dato har kostnaderna för självrisken i samband med incidenter minskat med 76 procent; från 50 miljoner kronor till 12 miljoner kronor.

Kontakt:
VILL NI OCKSÅ FÅ EN SÄKRARE ARBETSPLATS?
Kontakta Ulf Dennholt, BBS-specialist, så berättar han mer.
070-024 05 90
Om PeopleSkills